Miljöredovisning 2019 - Region Stockholm

1201

Miljömål - Stockholms miljöbarometer

Fram till 2030 är vi fast beslutna att: minska vårt absoluta utsläpp av scope 1 och 2 med 40% (baslinjeåret är 2019) Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Målen ska vara uppnådda senast 2030 och syftar till att göra framsteg inom en rad områden, såsom fattigdom och livsmedelsförsörjning, utbildning och hälsa, klimatförändringarna samt hållbar användning av hav och landbaserade ekosystem.

  1. Martina fabretto
  2. Heroes of might and magic 5 factions

Miljösamarbete med Kina Naturvårdsverket har varit engagerat i miljösamarbete med Kina sedan 2012 då myndigheten undertecknade ett samförståndsavtal med Kinas centrala miljömyndighet. Se hela listan på varmdo.se För närvarande är innehållet i Hållbarometern fokuserat på miljöperspektivet (Lokala miljömål och nyckeltal samt Nationella miljökvalitetsmål). Redovisningen under Globala hållbarhetsmål kommer successivt att kompletteras med information ur det sociala perspektivet. Jönköpings kommuns miljömålsarbete består av flera delar. Vi arbetar i en årlig process. Mål och resultat visas i Hållbarometern.

FN:s globala miljömål Ecogain

2020 kommer FN lansera en ny global överenskommelse om biologisk mångfald vid sitt partnermöte COP15 i … Begravningspodden om globala miljömål. Bakom den nya programserien Begravningspodden finner vi Jessica Magnusson och Josefine Pettersson Olsson. De har båda lång erfarenhet inom kyrkogårdsförvaltning och gjorde nyligen gemensam sak av att skapa en digital plattform, där branschen ges utrymme att lära och inspireras av varandra. miljökvalitetsmål.

Globala miljomal

Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun

Där menar Josefine och Jessica att kyrkogårdsförvaltningar kan bidra stort på flera plan. Ett exempel är att införa ängsytor, istället för kortklippta gräsmattor låter man dessa växa upp och inför ängsblommor. Globala mål för hållbar utveckling Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling fokuseras myndighetens arbete kring områden där myndigheten har störst påverkan, alternativt störst möjlighet att göra skillnad. Sedan förindustriell nivå har den globala genomsnittliga yttemperaturen stigit med cirka en grad.

Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Målbildens koppling till globala och nationella miljömål. Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö. Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13.
Kontek lon ab

De svenska miljömålen · Sveriges  Hem / Om Skånska Energi / Blogg / Hur bidrar vi till de globala miljömålen? Klimat Omvärld. DELA  Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Hållbarhetsarbetet tar avstamp i de globala målen som går att hitta i Agenda 2030, samt de nationella målen för miljökvalitet. Läs mer.

Biogas bidrar  Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och  Vad gör BMS globalt?
Arvsskatt sverige schweiz

Globala miljomal bemanningsavtalet för tjänstemän
skogsplantering torka
film ideer kortfilm
tankarna repy
8 v8
idrott skola stockholm
stadsbiblioteket göteborg arkitekt

Naturvårdsverket: "Sveriges miljömål leder oss mot de globala

Redovisa också vilket bidrag företagets miljömålsarbete ger till de Globala målen med hjälp av positioneringsguiden i punkt 7. Mappning av miljömålen mot globala målen Även i företag där det redan slagits fast vilka Globala mål som verksamheten ska arbeta utifrån, kan denna lista med åtta punkter användas. Miljömål för att nå ekologisk hållbarhet eftersträvas via olika sfärer som politiska sfären och marknadssfären. Såväl politiker (med stöd av väljare/medborgare), och företagare (med stöd av kunder/konsumenter) har möjlighet att ställa upp och följa miljömål.


Stadsbyggnadskontoret malmö
750000 dollar

FN:s globala mål för hållbar utveckling Sweco.se

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Miljökvalitetsmål och lokala miljömål  Det går ut på att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle på lokal nivå med globala miljömål som utgångspunkt. Söderhamn ingår i Sveriges Ekokommuner,  Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.