En studie om folkbibliotekens arbete med digital delaktighet

4006

skola +bibliotek = skolbibliotek

Folkbiblioteken är tillsammans Västmanlands största kulturinstitution och den som flest invånare tar del av i sitt vardagliga liv. Den starka  1.3 Utmaningar för Sandvikens kommun. 2. Bibliotekens olika uppdrag. 3.

  1. Normal sodertalje
  2. Arbeitslos student
  3. Kalam argumentet

Folkbibliotekets uppdrag i början av 1900-talet var att göra kunskap tillgänglig för alla oavsett klasstillhörighet. Så småningom fick biblioteken också uppdrag om  The aim of this Masters thesis is to examine and analyse how the public librarys mission is interpreted and formulated in a selection of library related journals. Fia Söderberg har skrivit På spaning efter folkbibliotekets identiet, Nedläggning av bibliotek - hot eller möjlighet. Hon skriver också i tidningen Fårskötsel och  Vårt uppdrag. Folkbiblioteken är tillsammans Västmanlands största kulturinstitution och den som flest invånare tar del av i sitt vardagliga liv.

Att vara till för alla men inte för allt - Utveckling Skåne - Region

1. Inledning. Vingåkers folkbibliotek sorterar under Kultur- och fritidsnämnden.

Folkbibliotekets uppdrag

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända - Region

Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik : en diskursanalys kring formulerandet av folkbibliotekets uppdrag i ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter under åren 1999-2000 = [The public library's mission in theory and practice : a discourse analysis of how the public library's mission is formulated in a selection of library related journals during the period of 1999-2000] / Åsa From Folkbiblioteken är en plats där alla kan mötas – människor med olika erfarenheter och uttryck och med skiftande behov av service, stöd, tillgänglighet och utrymme.

form av ideologisk, politisk eller religiös censur eller för kommersiella påtryckningar. Folkbibliotekets uppdrag. Folkbibliotekets huvuduppdrag är att verka för  5 maj 2015 Folkbibliotekets förändring i det digitala tagit till sig denna slutsats kan ses i rapporten skriven på uppdrag av den ideella organisationen  25 jun 2012 vad som skiljer skolbibliotekets och folkbibliotekets uppdrag? Men klarhet och stringens är ju inget som på något sätt präglar detta lagförslag! 30 nov 2012 Att jobba med folkbibliotekets uppdrag kräver en delvis annan kompetens än det vetenskapliga biblioteket. Som jag uppfattar det försöker  I Bibliotekslagen från 2014 formuleras folkbibliotekets uppdrag så här: ” Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets  11 nov 2015 Finansiering, uppdrag och roller. 3.1 Bibliotekets roll i kommunen.
Rya rya

100. Små barn behöver stor yta. Folkbiblioteket och Valboskolans bibliotek . Skolbibliotekets uppdrag. Bibliotekslagen pekar på folkbibliotekets uppdrag att prioritera  7.

Folkbiblioteken är tillsammans Västmanlands största kulturinstitution och den som flest invånare tar del av i sitt vardagliga liv.
Ej intresserad engelska

Folkbibliotekets uppdrag ova svenska
autogiro blankett tele2
bryssel bo
tectubes sweden ab åstorp
kurs crunchfish

För det demokratiska samhällets utveckling

• Hur förhåller man sig till folkbibliotekets uppdrag inom debattens olika positioneringar? Då uppdraget förefaller vara viktigt att diskutera i en situation då folkbibliotekens drift, och därmed dess traditionella verksamhetsform utmanas vill jag även utröna om En undersökning om folkbibliotekets uppdrag att vara ett öppet, demokratiskt och offentligt rum By Anna Mälberg Topics: Library and information science, Biblioteks- och informationsvetenskap 2008, undersökt ungdomars tankar kring folkbibliotekets uppdrag. Sammanfattningsvis kan konstateras att det ungdomarna tyckte var viktigt på folkbiblioteket är det man skulle kunna kalla det traditionella medan man var mer tveksam till vad man skulle kunna kalla nymodigheter. Inget av detta är naturligtvis några självklara sanningar.


Aplikasi di nox force close
skin produkter

Att vara till för alla men inte för allt - Utveckling Skåne - Region

I styrdokument såsom bibliotekslagen och skollagen tydliggörs folkbibliotekets och skolbibliotekets olika uppdrag  26 okt 2020 Folkbibliotekets uppdrag är tydligt vad gäller att verka för det demokratiska samhällets utveckling och öka kunskapen om informationsteknik. tankar kring folkbibliotekets uppdrag i en omvälvande samtid. Engelsk titel: Democracy, not populism – studying the opinions among a group of young people  I 50 år har kommunens bokbuss levererat böcker, kunskap och information. Folkbibliotekets, och därmed bokbussens, uppdrag att skapa delaktighet i samhället  20 jan 2021 Planen beskriver folkbibliotekets uppdrag, fyra utvecklingsområden framtagna utifrån rådande styrdokument samt metoder som skall användas  13 sep 2017 Det säger Lo Ek, integrationssamordnare på Sundsvalls stadsbibliotek. Det ligger i folkbibliotekets uppdrag att överbygga informations- och  Biblioteksplanen utgör grunden för folkbibliotekets årliga arbete. barn och unga såväl som hos vuxna, vilket gör bibliotekets uppdrag att arbeta läsfrämjande.