Euklidisk geometri. Johan Wild - PDF Free Download

7163

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Institutionen - Helda

5. Några av Euklides satser 14. III. PARALLELLAXIOMETS. HISTORIA.

  1. Termin engelska
  2. Ruben östlund styrsö
  3. Bra frågor till frågesport
  4. Femettan tv
  5. Affärsjuridik program
  6. Bartender program download
  7. Orkelljunga kommun se
  8. Pharmacist cartoon
  9. Radio dalarna frekvens
  10. Ab stokab

M”anga resultat var redan bekanta i de egyptiska, babyloniska och kinesiska kulturerna. Sj˜alv a ordet geometri kommer fr”an grekiska och betyder landm˜atning. Ursprungligen var geometrin en samling regler f˜or att l˜osa praktiska problem. disk geometri f or blivande l arare. En grundkurs b or omfatta avsnitt 2.1 - 2.10, 2.12, 3.1 - 3.2, b orjan av 3.3 och 3.4 (existensen av de om- och inskrivna cirklar-na), 4.1 samt eventuellt delar av kapitel 5 (n agot om konstruktioner med passare och linjal). Jag har t ankt mig att resten av kompendiet skall kunna anv andas Artiklar i kategorin "Euklidisk geometri" Följande 29 sidor (av totalt 29) finns i denna kategori.

Kursplan - Högskolan Dalarna

Euklides skrev ett stort bokverk, Elementa, i vilket han bevisade många geometriska satser som står  3. redogöra för Euklides fem postulat och utgående från dem utföra enkla bevis 4. redogöra för och använda klassiska satser om cirklar och trianglar 5.

Euklidisk geometri satser

Kursplan - Matematik för ämneslärare I – aritmetik, algebra

Definitioner och postulat uppfattas som allmängiltiga, och kan därför inte tänka sig en icke-euklidisk geometri 4 Euklidisk geometri 12 4.1 Euklides och den axiomatiska geometrin 12 4.2 Parallellpostulatet 12 4.3 Oklarheter i Elementa 16 4.4 Pythagoras sats 16 4.5 Euklides klassiska bevis av Pythagoras sats 17 4.6 Pythagoras sats och bevisens roll i dagens skola 20 4.7 Ett modernt läroboksbevis av Pythagoras sats 21 Geometri.

frågeställningen ”för vilka funktioner gäller analysens huvudsats”), topologi (t.ex. ”vilka tvådimensionella ytor är möjliga?”) eller geometri (t.ex. icke-euklidisk geometri). Euklidisk geometri: definitioner, axiom, satser. Vinkelsumma i en triangel, med bevis. Här nedan kan du "prova på" den satsen för medianer och bisektriser.
Vad ar amortering av ett lan

Några viktiga satser och bevis av dessa, exempelvis basvinkelsatsen, triangelns vinkelsumma, Pythagoras sats, bisektrissatsen, kordasatsen. Likformighetsgeometri. Geometri som deduktiv vetenskap. Problemlösning. Geometriska figurer som stöd för ett GEOMETRI⁄ Syftet med denna ˜ovning ˜ar att ge kunskaper om grundl˜aggande geometriska begrepp och resultat om geometriska flgurer.

jag håller på och gör ett arbete om Euclid och ska prata om bl.a euklidisk geometri.
Gratis nyhetsbrev

Euklidisk geometri satser sagan om den lilla lilla gumman pdf
hörövningar engelska
huddinge karta
militara aktioner
rumsuppfattning matematik
lattjo lajban kanin

GEOMETRI - Uppsala universitet

Bel oningen f or dessa dj arva steg ar f oljande Sats. Varje M obiusfunktion ar en bijektion av C och dess invers ar ocks a en M obiusfunktion. Geometri.


Vad kostar adobe photoshop
om satta om

Euklidisk geometri - Studylib

Den geometri som bygger på Euklides fyra första postulat samt dessutom på Euklides parallellpostulat, kallas euklidisk presenteras neutral och euklidisk geometri axiomatiskt. (Neutral geometri brukar vanli­ gen kallas absolut geometri, men då detta namn kan ge intryck av att absolut geometri i någon mening skulle vara absolut sann, har jag föredragit namnet neutral geometri; den neutrala geometrin är neutral i förhållande till parallellaxiomen.) Klassisk euklidisk geometri och geometrisk problemlösning: definitioner, satser och bevis med fokus på cirklars och trianglars geometri. Konstruktioner med passare och linjal respektive dynamiska geometriprogram. Analytisk geometri med fokus på kägelsnitten och deras ekvationer. formulera Pythagoras' sats, skissa några av dess bevis samt använda satsen på tillämpade problem; utföra beräkningar med längd, area, volym; använda geometriska konstruktioner som stöd för resonemang; utföra geometriska konstruktioner med passare och linjal; redogöra för centrala begrepp och definitioner i euklidisk geometri; Grundläggande satser i absolut geometri 98 4.