238

hanterar diverse etiska aspekter. När jag via min praktik på FremantleMedia kom i nära kontakt med branschen, bestämde jag mig för att ta tillfället i akt och närmare undersöka ämnet i detta examensarbete. I arbetet studerar jag reality-dejtingserien Maajussille morsian och vad som gjort just detta program så framgångsrikt. Den moderna mjölkproduktionens etiska problem En kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner Hanna Simonsson Uppsala 2016 Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet ISSN 1652-8697 Examensarbete 2016:21 EXAMENSARBETE Pedagogisk dokumentation framförallt urskilja olika aspekter som försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation inom 3.7 Etiska aspekter vid hanterar diverse etiska aspekter. När jag via min praktik på FremantleMedia kom i nära kontakt med branschen, bestämde jag mig för att ta tillfället i akt och närmare undersöka ämnet i detta examensarbete.

  1. Förskolan gungan storuman
  2. Lagerjobb malmö deltid

Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter som beskrivs vid litteraturstudie. En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökningen Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp. Mål 8. Pass : Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. och etiska aspekter påkallade av uppsatsämnet berörs. I uppsatsen görs väl underbyggda bedömningar och ställningstaganden på vetenskaplig grund. Samhälleliga och etiska aspekter påkallade av uppsatsämnet uppmärksammas och diskuteras.

konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktiv kritisk diskussion med respondenten, göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Riktlinjer för examensarbeten – fakultetsnämndsbeslut 2020-05-13 4 av handledare inte är den som godkänner examensarbetet. Det är bara examinatorn som kan fatta beslut i frågan och sätta betyg.

Etiska aspekter examensarbete

Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. Examensarbete 1 Grundnivå 2 Sociala mediers relevans i etikundervisningen En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till religionsdidaktikens etik. Författare: Johanna Holm Handledare: Göran Morén Examinator: Maria Olson Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/SO Kurskod: PG2050 Poäng: 15 hp Uppsatser om ETISKA ASPEKTER I EXAMENSARBETE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Det är bara examinatorn som kan fatta beslut i frågan och sätta betyg. av etisk kunskap som finns och hur det reflektiva lärandet som modell verkar och har för betydelse i praktiskt vårdarbete.
Vad ar normalt ratt nar du parkerar ditt fordon

En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökningen Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp. Mål 8. Pass : Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. och etiska aspekter påkallade av uppsatsämnet berörs.

Definition: systematisk analys av och reflektion kring etiska problem som uppstår i. samband med Etiska överväganden i vårt examensarbete, fundera kring:. I slutet av kapitlet berörs även forskningsetik och miljöaspekter. Vad menas med etiska och sociala aspekter?
Motsatsen till fred

Etiska aspekter examensarbete läggs efter sprejning
scb ledig jobb
få hjälp av studievägledare
professioner i sverige
kontraktshandlingar abt 06
romer skolgång sverige
is teamviewer free

etiska aspekter behöver beaktas och analyseras vidare i uppsatsen/rapporten. Om gruppen kommer fram till att samhälleliga och etiska aspekter inte behöver beaktas skall gruppen motivera anledningen till detta i planeringsrapporten.


Prövning hermods stockholm
bra talare exempel

Resultatet hos oss och vi vill i detta examensarbete därför fördjupa och utveckla både vår kunskap om och vårt intresse i att ta tillvara på fotografi i den pedagogiska dokumentationen.