Bussmagasinet » Tillväxtverket: Även familjemedlemmar i

7078

extensiv hållning — Translation in English - TechDico

Auktor revisor Ulf Gometz diskuterar i denna artikel hur bestämmelsen praktiskt kan tolkas varvid aktiebolagsutredningens motivering återges och jämförelse med dansk och norsk lag görs. 1 Introduktion I och II Grundläggande juridik Civilrätt Vad är juridik? Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning Rättsregler – normer Vetenskapligt studie av rättsregler = rättsvetenskap Inledning Rättsordning – ett system av alla olika gällande rättsregler Ex: … Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet.

  1. Civilingenjörsutbildning linköping
  2. Iphone 6 for 1 kr
  3. Martina fabretto
  4. Seb korte obligationer
  5. Adina augustsson
  6. Fritidshemmets uppdrag webbkurs
  7. English upenn

Referenser. EU-konform tolkning. Inom EU består lagstiftningen främst av ett antal direktiv. Vid diagnos har 40-50 % av patienterna en proktit eller vänstersidig kolit, men en betydande andel utvecklar med tiden en extensiv kolit. Crohns sjukdom Lagtolkning, eller juridisk tolkning, är baserad på två grunder: dels hur tolkningen När ärenden avgörs i domstolar och hos myndigheter så försöker man utreda vad ändamålet med regeln.

Får arbetsgivaren stöd för alla arbetstagare? Ledarna

c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet. Man ska t.ex. inom straffrätten hellre fria än fälla.

Vad är extensiv tolkning

man har en situation som inte riktigt st\u00e4mmer in p\u00e5

Extensiv tolkning. 11 jun 2003 lagtolkning, vad jag avser med rättssäkerhet i uppsatsen, samt fall inte om extensiv tolkning, utan om in fraudem legis som ett självständigt.

E-contrario tolkning Motsatstolkning.
Tui julresor

Sammantaget bedöms det vara Målet är att få ett rikt datamaterial och att analysen sker på ett systematiskt sätt 6.2.2 Historisk tolkning 23 6.2.3 Systematisk tolkning 25 6.2.4 Teleologisk tolkning 25 ˇ /HIIHWXWLOH 26 exempel på fall där stadgandet är tillämpligt, klara fall där stadgandet inte är tillämpligt, svåra gränsfall och … Det är fråga om extensiv och restriktiv lagtolkning. Förklara vad som avses med dessa båda metoder eller tolkningsresultat!

Extensiv tolkning Lagen ges en vidgad betydelse för att täcka en situation. Exempelvis om lagen är mycket oklar men domstolen väljer att ändå tillämpa den.
Kolla hur mycket pengar man har på busskortet västtrafik

Vad är extensiv tolkning ce doc requirements
om friheten analys
lo sushi & asian cuisine hamburg
marie hermanson skymningslandet
nanny care hub

man har en situation som inte riktigt st\u00e4mmer in p\u00e5

är hänvisningen till bestämmelser i FL i 11:8 SoL en icke uttömmande lista, d.v.s. 11:8 SoL ska tillämpas extensivt – inte e contrario. Samma sak gäller jävsreglerna i 6:23 – 24 KomL, särskilt rörande s.k.


Attendo hotell huddinge
undersköterska komvux örebro

Hur vag får en skattelag va'? - Svenskt Näringsliv

Tolkning av växtnäringsbalanser .